Ostrzegamy przed pożarami od urządzeń grzewczych

Nowotomyscy strażacy ostrzegają przed pożarami od urządzeń grzewczych. Lato odeszło w zapomnienie. Na dobre rozpoczął się sezon grzewczy. Piece węglowe, gazowe oraz na olej opałowy zostały uruchomione, a w naszych mieszkankach zrobiło się cieplutko. Niestety z tego powodu w okresie jesienno-zimowym następuje znaczny wzrost zagrożenia pożarowego spowodowanego niewłaściwą eksploatacją urządzeń ogrzewczo-kominowych. Co roku straż pożarna odnotowuje groźne pożary, których przyczyną są wady techniczne tych urządzeń, niewłaściwe ich użytkowanie lub nieostrożność osób dorosłych podczas ich obsługi. W tym roku odnotowaliśmy już cztery charakterystyczne pożary, których przyczyną był zły stan techniczny urządzeń grzewczych oraz jeden przypadek zapalenia się sadzy w kominie.

Przypominamy, że w myśl obowiązujących przepisów przeciwpożarowych przewody kominowe podłączone do palenisk opalanych na paliwo stałe powinny być czyszczone minimum cztery razy w roku, natomiast na paliwo ciekłe lub gazowe co najmniej dwa razy w roku. Czynności związane z czyszczeniem przewodów kominowych powinien zrobić fachowiec, posiadając odpowiednie uprawnienia.

Podczas wykonywania czyszczenia przewodów kominowych powinno zwrócić się uwagę na szczelność samego komina, przewodów spalinowych oraz drzwiczek wyciorowych. Drugim mankamentem dosyć często spotykanym, stwarzającym zagrożenie pożarowe to składowanie materiałów palnych na ściankach czynnych przewodów kominów lub w ich obrębie.

Największym zagrożeniem i jednocześnie najczęstszą przyczyna powstawania pożarów w okresie jesienno-zimowym jest wypadanie żaru z pieca. Zwróćmy więc uwagę na nie składowanie materiałów palnych w obrębie paleniska pieca i zachowajmy minimalną odległość 50 centymetrów. W przypadku gdy piec ustawiony jest w pomieszczeniu posiadającym podłogę wykonana z materiału palnego np. deski powinniśmy zadbać, aby przy piecu od strony paleniska lub kominka podłoga powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości 0,3 metra.

Zwróćmy też uwagę na stan techniczny samego pieca. Dotyczy to przede wszystkim pieców kaflowych, których długoletnie użytkowanie może doprowadzić do ich popękania. Podczas użytkowania pieców dosyć często zauważalnym błędem jest dosuszanie materiału opałowego składowanego między ścianą pieca i budynku. Jest to kardynalny błąd stwarzający potencjalne źródło powstania pożaru.

Nie możemy zapomnieć o temacie dotyczącym prowadzenia przewodów kominowych i spalinowych przez palne elementy konstrukcyjne obiektów. Najczęściej dotyczy to przewodów spalinowych prowadzonych przez ścianki działowe, czy stropy od urządzeń grzewczych podłączonych nielegalnie przez użytkowników bez zgody pracowników służby kominiarskiej. Takie niebezpieczne prowadzenie przewodów spalinowych bardzo często powoduje powstawanie wyjątkowo groźnych pożarów lokali mieszkalnych. Początek takiego pożaru to pożar ukryty, rozwijający się wewnątrz konstrukcji budynku.

Nie dogrzewajmy pomieszczeń kuchenką gazową, ponieważ długotrwałe palenie się gazu powoduje ubytek tlenu w powietrzu oraz powstaje niewyczuwalny tlenek węgla (CO), który jest silnie trujący. W przypadku urządzeń gazowych zatkane przewody wentylacyjne, przy braku wystarczającej ilości powietrza, spowodują niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie. Objawy duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Wymiana starych okien i drzwi na nowe często powoduje zakłócenia wentylacji pomieszczeń np. braku ciągu, a nawet może spowodować zjawisko ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym, zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia. Naprawy i konserwację przewodów kominowych należy zlecić wyłącznie osobom, które posiadają świadectwa kwalifikacyjne, np. kominiarzom. Należy pamiętać, że po wszelkich remontach instalacji ogrzewczych kanały dymowe oraz wentylacyjne należy skontrolować.

Pamiętajmy, że butle gazowe w kuchni należy umieszczać w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło np. piece, grzejniki (z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych). Butle należy ustawiać pionowo, zabezpieczyć przed upadkiem i uderzeniem oraz z dala od urządzeń powodujących iskrzenie. Pamiętajmy o nieprzechowywaniu butli z gazem propan-butan w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem.

Nie należy pozostawiać bez dozoru włączonych urządzeń grzewczych (np. termo wentylatory, grzejniki elektryczne itp. i innych urządzeń grzejnych (grzałki, czajniki elektryczne, żelazka, suszarki do włosów itp.). Nie należy włączać urządzeń grzejnych w pobliżu materiałów palnych (np. cieczy palnych, ubrań, mebli itp.). Nie należy używać urządzeń grzewczych z widocznymi uszkodzeniami przewodu zasilającego. Także podłączenie do jednego gniazdka kilku urządzeń o dużym poborze mocy może spowodować przegrzanie instalacji elektrycznej.

Zabezpieczając się przed możliwością powstania pożaru lub wystąpienia tlenku węgla nowotomyscy strażacy zachęcają do zakupu autonomicznych czujek dymu, lub tlenku węgla (na baterię).

Jeżeli zobaczysz dym lub ogień:
1) zaalarmuj innych domowników o pożarze i pomóż im opuścić zagrożone pomieszczenia
2) zawiadom Straż Pożarną – tel. 998 lub 112,
3) po zgłoszeniu się dyspozytora powiedz, w miarę posiadanych informacji:
a) co się pali,
b) gdzie się pali (adres),
c) czy są zagrożeni ludzie (np. uwięzieni w pomieszczeniach) i na których kondygnacjach?
d) czy w obrębie pożaru mogą znajdować się substancje łatwo zapalne lub niebezpieczne?
e) odpowiedz na zadawane przez strażaka pytania,
f) podaj swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz, nie rozłączaj się, dopóki dyspozytor nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia,
4) stosuj się do poleceń strażaków prowadzących działania gaśnicze,
5) nie przeszkadzaj strażakom w akcji.

Źródło: PSP Nowy Tomyśl